Monthly Archives: August 2012

Cấu trúc

* Cấu trúc quản lý dành cho cá nhân

Cấu trúc quản lý thư viện

oOoOo

A. Mô tả:

– Cấu trúc dữ liệu dành cho cá nhân quản lý về các tài nguyên cá nhân, những gì đã sử dụng, những gì cần tham khảo và những công cụ giúp cho việc phát triển trở nên nhanh hơn, dễ dàng hơn.

– Quản lý số lượng lớn dữ liệu khi làm việc với IT luôn là điều khó  khăn vì số lượng thông tin có rất nhiều. Công nghệ thay đổi lại càng khiến cho số lượng những tài liệu tham khảo và những dự án kế hoạch.

– Quản lý được tài nguyên và phần công việc sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc phát triển chương trình:

+ Mã nguồn (Source)

+ Văn bản (Documentary)

– Phần đặt tên cho từng tài nguyên cũng giúp tiết kiệm rất nhiều công sức nếu tên đúng chuẩn có thể việc sắp xếp công việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.


B. Cấu trúc dữ liệu cá nhân:
I. Báo cáo tiến độ:
1. Các module mới nhất: (New version)
2. Ghi chú: (Note)

II. Các dự án đang làm trên công ty: (Working Plan)
1. Đang trong giai đoạn phát triển: (In Progress)
– Đang nằm trong kế hoạch trên công ty, cần phát triển ngay lập tức
2. Đã hoàn thành: (Complete Project)
– Đã hoàn thành, có thể có chỉnh sửa nhưng về chức năng đã hoàn thiện. Những nâng cấp chỉ sửa chữa lại các lỗi và thêm chức năng vào để chương trình vận hành tốt hơn.
3. Có tiềm năng phát triển: (Potential Project)
– Các dự án có tiềm năng phát triển nhưng chưa có khả năng phát triển ngay tại thời điểm này.

III. Các dự án dành riêng cho tương lai: (Future Plan)

1. Các dự án làm việc cung cấp các ứng dụng: (App Plan)

2. Các dự án về game: (Game Plan)

3. Các dự án ước mơ: (Dream Plan)


IV. Các dự án dùng để tham khảo: (Reference Project)
1. Các dự án của bản thân: (Self Project)
2. Các dự án đã phát triển qua: (Past Project)

3. Các dự án trên mạng: (Network Project)


V. Các dự án mẫu: (Template Project)
1. Các dự án mẫu của bản thân: (Self template)
a. Mã nguồn mẫu: (Source Template)
+ Toàn bộ project
b. Nguồn mẫu: (Code Template)
+ Từng function
c. Nguồn khác: (Other Source)
+ SQL

2. Các dự án mẫu đã làm qua: (Past Project)
– Có thể chứa các dự án mẫu đang sử dụng và các mẫu để phát triển cho những dự án đang làm hiện tại.
– Chứa cả những dự án và những mẫu dành cho những dự án đặc biệt có chứa cả những

VI. Các thư viện dùng để sử dụng: (Library)
1. Các thư viện cá nhân: (Self Library)
– Các thư viện đã được chỉnh sửa phù hợp với nhu cầu của chính bản thân.
2. Các thư viện đã sử dụng: (Used Library)
– Đã từng sử dụng qua nhưng chưa được cá nhân hóa (tối ưu cho bản thân sử dụng)
3. Các thư viện trên mạng: (Network Library)
– Được download trên Internet đóng vai trò tham khảo và hỗ trợ, khi sử dụng được sẽ được di chuyển qua phần các thư viện đã được sử dụng
4. Những công cụ cần thiết để phát triển: (Support Tool)
– Các công cụ hỗ trợ dùng để phát triển chương trình:
+ Template
a. Code Snippet: (CodeSnippet)
b. Form template: (Form Template)

VII. Tài liệu thiết kế: (Design Resource)
1. Các hình sử dụng nhiều: (Using Resource)

a. Hình nền: (Wallpaper)

b. Biểu tượng: (Icon Collection)
2. Các hình đã từng sử dụng: (Past Resource)

a. Hình nền: (Wallpaper)

b. Biểu tượng: (Icon Collection)
3. Các tài nguyên tham khảo: (Reference Resource)

a. Hình nền: (Wallpaper)

b. Biểu tượng: (Icon Collection)
4. Các địa chỉ cần biết: (Recommend Address)
a. Website: (Recommend Website)
b. Các địa chỉ thực tế: ()

VIII. Các bài viết: (Collection Doc)
1. Các báo cáo và bài viết theo ngày: (Report Doc)

2. Các bài viết dùng theo cảm tưởng: (Feeling Doc)

3. Các bài viết nâng cao kiến thức: (Reference Doc)


IX. Phần cá nhân: (Personal Info)
1. Các tài liệu cá nhân: (Personal Document)
Bao gồm:
+ Hình chứng minh thư
+ Resume
2. Tài liệu: (Resource)
Bao gồm:
+ Download
3. Hình ảnh cá nhân: (Personal Photo)
+ Du lịch (Travel)
X. Phần giải trí: (Entertainment)
1. Hình ảnh: (Funny Picture)
2. Phim ảnh: (Funny Vid)

XI. Phần còn lại: (The rest)
1. Hình ảnh: (Photo)
2. Website: (Website)

B. Cấu trúc dữ liệu chia sẽ:
I. Dữ liệu cá nhân:
– Dữ liệu về cá nhân trên server

II. Dữ liệu chia sẽ:

– Được chia ra thành từng thư mục theo người dùng:

 

C. Cấu trúc của một dự án lớn:
I. Phân tích và thiết kế: (Analysis and Design)
II. Các tài nguyên dùng để cấu hình: (Configuration)
III. Các phần hỗ trợ: (Deployment)
IV. Phần hoàn tất: (Implementation)
V. Phần quản lý: (Management)
VI. Phần yêu cầu: (Requirement):

 

Thiết kế bởi Huygamer

Lapkan Product

Advertisements