Các code thông dụng trong lập trình IOS

I. Thông tin chung:
– Code thông dụng của các controller chính
– Một điều cần biết thêm là hầu hết những thuộc tính này có thể được điều chỉnh trên IB (Interface Builder) của Xcode. Những gì tôi liệt kê ở đây chỉ là điều chỉnh những thứ này bằng code để thay đổi cách thể hiện của chúng trên giao diện theo ý của chúng ta.
– Ngoài ra, mỗi controller còn có rất nhiều thuộc tính khác phụ thuộc vào mục đích của người lập trình trong những trường hợp đặc biệt còn những thuộc tính được thể hiện ở đây là những thuộc tính căn bản nhất mà mỗi chương trình ít nhất cũng xài vài lần

II. Nội dung chính:
1. Nhãn (UILabel): Một trong những controller thông dụng nhất trong lập trình
* Controller: UILabel* LKLabel;
a. text: thay đổi nội dung của đoạn text

LKLabel.text = @”Chương trình LapKan”;

b. textAlignment: Canh lề cho đoạn text
[LKLabel setTextAlignment:UITextAlignmentLeft];
* Lưu ý: Có thể sử dụng UITextAlignmentRight và UITextAlignmentCenter để canh lề phải hay canh giữa
c. textColor: Thay đổi màu của đoạn văn
LKLabel.textColor = [UIColor redColor];
d. backgroundColor: Màu nền của đoạn văn
LKLabel.backgroundColor – [UIColor blueColor];
e. font: Điều chỉnh font của đoạn text
[LKLabel setFont:[UIFont fontWithName:@”Arial” size:11]];
f. hidden: Điều chỉnh hiện/ẩn của đoạn văn
LKLable.hidden = YES;

2. Nút (UIButton): Nút là controller phổ biến nhất để người dùng tương tác phần mềm và game
*Controller: UIButton* LKButton;
a. text: thay đổi nội dung của nút trong trường hợp cụ thể
[LKButton setTitle:@”LapKan product” forState: UIControlStateNormal];

b. setTitleColor: thay đổi màu của nút trong những trường hợp cụ thể
[LKButton setTitleColor:[UIColor RedColor] forState: UIControlStateSelected];

c. setBackgroundImage: Thay đổi nền của nút trong những trường hợp cụ thể

d. setLabel.font:
LKButton.titleLabel.font = [UIFont fontWithName:@”Arial” size:11];
e. setImage:
[LKButton setImage:[UIImage imageNamed:@”normal.png”] forState:UIControlStateNormal];
[LKButton setImage:[UIImage imageNamed:@”pressed.png” forState:UIControlStateHighlighted];

Có thể sử dụng:  UIControlStateHighlighted

   UIControlStateDisabled
UIControlStateSelected
=> Đây là các trạng thái của nút (Button)

Advertisements

Tagged: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: