Entity framework (C Sharp)

I. Thông tin chung:

– Entity framework (EF) là một framework về cơ sở dữ liệu rất mạnh của Microsoft và được hỗ trợ trực tiếp bởi chính Visual Studio. Với giao diện của Visual Studio cực kì trực quan và khả năng kết nối tuyệt, EF trở thành một công cụ cực tốt cho việc lập trình C# với cơ sở dữ liệu (Database).

– Có nhiều tính năng rất đáng giá trong EF ví dụ như:

* Lazy Load: Không lấy hết dữ liệu 1 lần tránh gây nặng máy là chỉ thực thi khi có câu lệnh gọi.

* Hỗ trợ LINQ:

* Tùy biến cao:

* Nhiều lựa chọn đa dạng cho việc lập trình

* Kết nối trực tiếp từ các nguồn (DataGridView hay Report)
– Các thứ thường sử dụng nhất của Entity Framework

II. Nội dung chính:
* Chức năng chính của Entity framework chính là tương tác với database để làm việc. Ba loại tương tác phổ biến nhất chính là Thêm, Xóa và Sửa một record. Đây chính là code dành cho việc cập nhật dữ liệu đó.

A. Cách thứ nhất (Dùng Entity Key):

1. Adding new record:

private static void AddRecord(){ using (var entity = new LKEntity())

{

     EntityKey lkKey = new EntityKey(“entity.LKGame”, “ID”, 1)

     LKGame gameToDelete = new LKGame(7, “ShakingDice”)

     LKEntity.AddObject(gameToAdd);

     entity.SaveChanges();

}

2. Deleting a record:

private static void RemoveRecord()
{
using (var entity = new LKEntity())

    {

          EntityKey lkKey = new EntityKey(“entity.LKGame”, “ID”, 7)

          LKGame gameToDelete = (LKGame) entity.GetObjectByKey(lkKey );

        if (gameToDelete != null)

        {

                  entity.DeleteObject(gameToDelete);

                  entity.SaveChanges();

        }

      }

}

3. Updating a record:

private static void UpdateRecord(){ using (var entity = new LKEntity())

{

        EntityKey lkKey = new EntityKey(“entity.LKGame”, “ID”, 5)

        LKGame gameToUpdate = (LKGame) entity.GetObjectByKey(lkKey );

        if (gameToUpdate  != null)

       {

                gameToUpdate.Name = “HittingMe”;

                entity.SaveChanges();

        }

}

III. Kết luận:
– Entity framework đã làm giảm tối đa công việc tương tác với một bảng trong database của lập trình viên. Các thao tác Thêm, Sửa và Xóa giờ đây được Entity làm hết. Entity đang đóng vai trò là Modal trong mô hình (MVC)

Advertisements

Tagged: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: