MessageBox trong lập trình C#

I. Thông tin chung:

– Trong Window Form có hỗ trợ để hiển thị ra những thông báo giúp cho người sử dụng lưu ý hoặc đưa ra những lựa chọn cho người sử dụng.

– Có nhiều cách để sử dụng MessageBox.

II. Nội dung chính:

1. Những trường hợp sử dụng Message Box:

– Trong từng trường hợp, các MessageBox sẽ có cách sử dụng khác nhau:

+ Thông báo cho người sử dụng biết không thể sử dụng chức năng hay lưu ý một vấn đề trong chương trình

+ Cần sự xác nhận của người sử dụng đối với một lệnh quan trọng như:

– Xóa một dữ kiện quan trọng

– Thoát nhưng chưa lưu trữ

– Tắt một lúc nhiều ứng dụng

– Và các trường hợp cần được xác nhận

+ Thông báo những thứ quan trong trong chương trình.

 

2. Cách sử dụng của từng loại Message Box:

– Dạng thông báo đơn giản:

MessageBox.Show(“LapKan Product – Coder: Huygamer”);

– Dạng thông báo có tiêu đề:

MessageBox.Show(“LapKan Product – Coder: Huygamer”, “LapKan Corp – Huygamer”);

– Dạng thông báo có lựa chọn Yes hoặc No:

DialogResult lkResult = MessageBox.Show(“Bạn có biết đến huygamer.wordpress.com?”, “LapKan Corp – Huygamer”, MessageBoxButtons.YesNo);

           if (lkResult == DialogResult.Yes)

           {

               txtThongBao.Text = “Bạn đã biết tới website của tôi”;

               return;

           }

if (lkResult == DialogResult.No)

           {

               txtThongBao.Text = “Bạn chưa biết tới website đó. Vậy bạn nên vào đi!! ^.^ \r\nWebsite:huygamer.wordpress.com”;

               return;

           }

 

3. Những giá trị của DialogResult:

Sau đây là những giá trị mà DialogResult có thể nhận được:

DialogResult.None

DialogResult.OK

DialogResult.Cancel

DialogResult.Abort

DialogResult.Retry

DialogResult.Ignore

DialogResult.Yes

DialogResult.No

Tùy theo giá trị trả về mà bạn có thể quyết định được nên làm gì với kết quả đó.

Bạn có thể dùng Switch nếu kết quả trả về có nhiều:

switch (result)

   {

case DialogResult.OK:

   {

this.Text = “[OK]”;

break;

   }

case DialogResult.Cancel:

   {

this.Text = “[Cancel]”;

break;

   }

   }

III. Kết luận:

MessageBox là thành phần có sẵn trong lập trình .NET và cách sử dụng khá đơn giản. Nếu sử dụng được chương trình của bạn sẽ có quá trình chạy khá tốt (process).

Chương trình demo:

Mediafire: http://www.mediafire.com/download/7wx8v8b4vfquv2f/LKMessageBoxTutorial.rar

Fshare:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: