Sử dụng Temporary Macro trong Visual Studio

* Tình huống:

Khi sử dụng Visual Studio, những khi gõ lệnh giống nhau và các lệnh y như nhau thì việc lặp đi lặp lại vô cùng nhàm chán lại mất thời gian vô cùng. Microsoft có những cách thức giúp bạn làm những việc này một cách tự động bao gồm:

+ Code Snipper

+ Temporary Macro (Dùng để làm chạy cho nhanh, quản lý macro thì tốt hơn nhiều)

* Sử dụng Temporary Macro trong Visual Studio:

* Menu Tools => Macros => Record Temporary Macro

=> Để lưu lại Macro trong chương trình

* Menu Tools => Macros => Play Temporary Macro

=> Để chạy Macro (tuy nhiên để làm việc nhanh thì không ai dùng cách này mà dùng phím tắt để chạy Macro nhanh)

* Phím tắt:

+ Ctrl + Shift  + P: Sử dụng Macro trong chương trình

+ Ctrl + Shift + R: Lưu lại Macro trong chương trình

Advertisements

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: