Sự khác biệt giữa Modal và Push Segues trong Storyboard

I. Thông tin chung:

– Sự ra đời của Xcode 4.2 với Storyboard và ARC đã mang lại sự tiện dụng và khả năng lập trình nhanh hơn cho các lập trình viên IOS. Đối với Storyboard, rất nhiều người vẫn chưa hiểu được cách sử dụng nó.

 

II. Nội dung chính:

1. Sự giống nhau:

– Modal và Push Segues đều dùng để kết nối giữa những viewcontroller trong Storyboard với nhau.

– Bạn sử dụng Ctrl và click từ một control để kéo vào viewcontroller khác hoặc giữa 2 viewcontroller với nhau.

– Được sử dụng trong Storyboard.

 

2. Khác nhau:

– Điểm khác nhau của chúng là:

+ Khác biệt trong cách xữ lý bộ nhớ, với Modal ViewController trước đó sẽ được giải phóng hoàn toàn trong khi với Push, ViewController trước đó vẫn còn được giử trong bộ nhớ và sẽ được load lại đầy đủ.

Ví dụ: Chúng ta có 2 viewController: Một ViewController nhập thông tin cá nhân  và một ViewController nhập lịch sử làm việc.

+ Bạn dùng Push giữa chúng thì bạn có thể di chuyển giữa 2 viewcontroller để sửa chữa mà không có vấn đề gì. Bạn nhập sai ngày sinh, bạn có thể quay lại để sửa chữa sau khi bạn đã tới form lịch sử làm việc.

+ Bạn dùng Modal bạn không thế quay lại (ý nói không cần code thêm gì chứ code thêm thì cái gì chả làm được) muốn quay lại sửa ngày sinh bạn phải lưu lại nó ở đâu đó sau đó mới lấy ra để ghi lại.

=> Vậy Modal là đi một chiều trong khi Push thì đi tới và đi lui được

+ Đối với Modal Segues: View được gọi tới sẽ sữ dụng ViewDidLoad và load lại từ đầu mọi thứ.

+ Đối với Push Segues: View sẽ sử dụng ViewDidAppear.

* Cách sử dụng:

+ Đối với Modal: Bạn có thể sử dụng ở bất cứ đâu

+ Đối với Push: Bạn chỉ có thể sử dụng với Navigator Bar

 

III. Kết luận:

– Storyboard là một công cụ cực mạnh cho các lập trình viên IOS. Nó không chỉ cho phép lập trình viên có cái nhìn tổng quát về chương trình mà còn giúp chúng ta giảm bớt lượng code phải viết. Mà giảm lượng code phải viết nghĩa là ít lỗi hơn và chương trình ra nhanh hơn. Ra nhanh hơn thì kiếm được nhiều tiền hơn.

– Tiếc rằng những lão sư trong lập trình thì khó chịu thay đổi nên thường chỉ dùng những thứ từ cách đây 4-5 năm mà không sử dụng những công nghệ mới

Advertisements

Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: