Cách đánh dấu của Object C

* #pragma là gì?

Pragma là từ khóa của Objective C để đánh dấu những đoạn mã dài để dễ dàng quản lý về sau.

Đối với những lớp (Class) dài thì việc quản lý từ phần của chương trình khá là khó khăn do không biết nó nằm ở đâu trong hơn 2.000 đến 3.000 dòng code. Đối với Objective C thì chúng ta có công cụ #pragma Tên section để có thể đánh dấu những phần khác nhau của cùng một đoạn code.

#pragma lkMarking

Chúng ta có thể dùm Jump Bar nằm phía dưới cửa sổ làm việc để nhảy thằng tới những phần đã đánh dấu. Ngoài ra còn có chức năng để tạm rút gọn những đoạn code nằm trong 1 pragma

Project-> Thư mục > FileClass -> pragma mark | methods

Đây là tính năng quen thuộc của hầu hết các IDE.

* Đối với C# chúng ta sẽ có region để đánh dấu những đoạn mã như thế. Cú pháp

#region lkSection

#endregion

– Và IDE Visual Studio hỗ trợ trực tiếp.

Advertisements

Tagged: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: