Monthly Archives: October 2013

Card Rush: Cute Halloween

Good game for Halloween. Come on and try this.

Card Rush: Cute Halloween.

Advertisements

Khởi đầu game với Sprite Kit

Bộ công cụ lập trình game mới của Apple GameKit sử dụng các SKNode là khởi đầu của mọi lớp trong các đối tượng được sử dụng.
Mọi lớp của Sprite Kit đều là lớp con của SKNode.

Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu về cấu trúc của game được viết theo Sprite Kit.
Trong một game của Sprite Kit chúng ta cần phải đưa nó vào trong một cảnh (SKScene) để quản lý những đối tượng trong game. Trong một viewController có thể có nhiều SKScene nhưng chỉ có một Scene duy nhất đang hoạt động mà thôi. Ngoài ra, Scene luôn luôn nằm hết cả chương trình nên việc chọn Frame (khung) cho nó là không cần thiết.

Khi bạn khởi động một dự án (Project) thì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn cho bạn từ một SKView được thêm sẵn SKScene để bạn có thể bắt đầu ngay lập tức.
Nó sẽ bao gồm:
+ 1 viewController có 1 SKView được thêm vào 1 scene
+ 1 SKScene để hiển thị game
+ 1 SKSpriteLabel được thêm vào để có dòng chữ chào mừng
+ 1 sự kiện chạm để tạo ra 1 máy bay
+ 1 máy bay sẵn có trong chương trình

=> Đó là tất cả những gì mà template của Sprite Kit cho ta lúc đầu.

1. Đầu tiên chúng ta phải quyết định xem các nhân vật nào được xuất hiện trong game của chúng ta:
– Một game được hình thành từ những đối tượng riêng lẻ và khi có sự tương tác chúng ta sẽ có một game để chơi. Như vậy, bạn cũng thấy được rằng việc quyết định xem những nhân vật nào xuất hiện trong game là một bước vô cùng quan trọng.

a. Người chơi (Player):
– Đây là đối tượng đại diện cho người chơi của game. Một game muốn có được sự cuốn hút thì nó phải làm sao để người chơi trở thành một phần trong game và có thể sử dụng được những tài nguyên trong chính game đó. Ở đây chúng ta có thể lấy chiếc máy bay để làm đại diện cho người chơi.

<Đang bổ sung>

b. Kẻ địch (Enemy):
– Dĩ nhiên trong một game không thể thiếu các đối tượng đối kháng với người chơi làm cho người chơi bị cuốn hút thì đây chính là thứ đó.
+ Những máy bay địch sẽ được thêm vào để chiến đầu