Lập trình hướng đối tượng với Sprite Kit

Rất nhiều người khi mới bước vào lập trình IOS hay các ngôn ngữ khác đang nghĩ mình theo lập trình hướng đối tượng.

Tuy nhiên để hiểu được hướng đối tượng dùng để làm gì thì bạn chỉ có thể làm được nó sau ít nhất là 1-2 năm kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu. Lập trình hướng đối tượng không phải là chia chương trình ra các đối tượng để dễ dàng quản lý không thôi mà nó có thể làm được những việc mà lập trình tuyến tính không thể làm được thì lúc đó mới có nghĩa là bạn đã hiều và thâm nhập vào lập trình hướng đối tượng.

* Những cấp độ của lập trình hướng đối tượng:

+ Viết được các lớp (Class) để sử dụng trong chương trình

+ Sử dụng được các Pattern để tái sử dụng và phát huy được khả năng của lập trình hướng đối tượng

+ Sử dụng được lập trình dynamic trong chương trình

+ Tạo ra các thư viện (Static Library) để tái sử dụng những lệnh và lớp đã viết trước đó

+ Tạo thành các bot có khả năng tự xử lý những tập lệnh đơn giản làm cho việc lập trình trở nên tự động hơn nhiều lần.

Chỉ khi nào phát huy được những thứ này thì bạn mới có thể gọi là lập trình hướng đối tượng. Những bài sau LapKan Corp sẽ đi sâu vào phát triển từng chủ đề để bạn có thể hiểu được những khái niệm trên.

Advertisements

Tagged: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: