Làm hình nền cho UIView

Đây là một tong những cách khá là hay để có thể đưa một hình ảnh vào làm hình nền của một view.

UIGraphicsBeginImageContext(self.view.frame.size);

[[UIImage imageNamed:@"lkimage.png"] drawInRect:self.view.bounds];

UIImage *lkimage = UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext();

UIGraphicsEndImageContext();

self.view.backgroundColor = [UIColor colorWithPatternImage:lkimage];

* Chúng ta vẽ hình này lại bằng với kích thước của view. Sau đó mới dùng colorWithPAtternImage để add vào trong view như vậy hình luôn luôn vừa với view này.

* Đây là cách sử dụng Core Graphic để tạo ra một hình khác có kích thước bằng đúng với kích thước màn hình sau đó dùng nó để add vào pattern của chương trình. Như vậy bạn đã hoàn toàn đưa tấm hình vào background của ứng dụng mà không cần dùng các công cụ khó khăn nào khác.

* Ứng dụng chương trình không chỉ bạn có thể thêm background vào mà còn có thể sao lưu và điều chỉnh hình ảnh theo ý muốn nếu biết cách sử dụng Core Graphic sao cho hợp lý.

Advertisements

Tagged: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: