Thể hiện dữ liệu dưới dạng UICollectionView

*  IOS 6 có rất nhiều cải tiến trong đó hệ thống liệt kê theo danh mục đã có bước chuyển biến mới khi có thêm công cụ giúp cho các lập trình viên có thể nhanh chóng tạo một danh sách cho phép người dùng lựa chọn.

– UICollectionView không những nhanh chóng, tiện lợi lại còn mang rất nhiều chức năng mới cho phép việc lập trình ứng dụng trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều lần.

* Khái niệm chung:

– UICollectionView có cách sử dụng khá là giống với UITableView. Tuy nhiên UITableView quản lý và hiển thị dữ liệu trên một cột (1 column, dĩ nhiên là bạn có thể làm được nhiều thứ với 1 column này nhưng thực sự nó rất khó khăn). Với UICollectionVIews bạn có thể tùy biến nó một cách cực kỳ linh động. Tất cả đều phụ thuộc vào bạn, bạn làm nó hình vuông hay hình tròn hay mọi dạng mà bạn có thể nghĩ ra được. Mặc định, SDK IOS cung cấp cho bạn một UICollectionViewFlowLayout để bạn có thể tổ chức quản lý những đối tượng của bạn và một đầu đề, một kết ở cuối mỗi khu vực để bạn có thể thêm vào các ghi chú và tách từng khối với nhau

* Có 3 cách để sử dụng một UICollectionView thể hiện thông tin bạn cần:

+ Dùng Code để sinh ra toàn bộ UICollectionView thì sẽ không đụng tới các Tool của Xcode. Cách này không được trực quan cho lắm tuy nhiên nếu dùng một cách máy móc thì sau này bạn không cần thêm một dòng code nào để thể hiện nó mà chỉ cần truyển database tới mà thôi.

+ Dùng UIColllectionViewController để thể hiện thì bạn sẽ được tạo sẵn hầu như mọi thứ dành cho việc thể hiện dữ liệu. Bạn chỉ cần vài dòng code để đưa database vào mà thôi.

+ Dùng UICollectionView thêm vào trong một ViewController để thể hiện thông tin. Cách này là một nữa của những cách trên.

 

+ Làm việc với UICollectionView bạn sẽ tạo ra được những cách chọn rất tuyệt dành cho game/ ứng dụng của bạn đấy. Cụ thể từng loại thì những bài sau vậy 😀 (Hôm nay viết quá trời roài).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: