Kiến thức cần biết về in app purchase

  1. Thông tin chung:
  2. Giới thiệu:

– In game purchase là phương thức thanh toán cho phép bạn có thể cung cấp nội dung thành từng phần chứ không phải một gói duy nhất. Nó còn bao gồm cả những dịch vụ và những nội dung ảo ở trong game (Các màn chơi trong một game hay tiền ảo).

– In game purchase cho phép các doanh nghiệp có thể linh động trong cách cung cấp các dịch vụ và những gì cần thiết dành cho các game thủ hay người sử dụng. Với In game purchase, bạn có thể cụng cấp cho các khách hàng những nội dung số, các chức năng hay thậm chí là các thuê bao hàng tháng (báo chí hay thông tin khuyến mãi)

* Sau đây là những ví dụ về In-App Purchase:

– Sách kĩ thuật số hay hình ảnh

– Các màn chơi mới

– Các thuê bao hàng tháng (Báo chí hay thư từ)

 

* In-App Purchase được thực hiện thông qua StoreKit framework được cung cấp theo kèm trong công cụ hỗ trợ lập trình Xcode chỉ việc include vào và sử dụng. Trong StoreKit framework sẽ có các lệnh cho phép bạn thực hiện các giao dịch thông qua App Store và Mac App Store.

– Những điều luật của In-App Purchase tương đương với App Store và bạn sẽ được nhận 70% số tiền mà người sử dụng phải trả vào mỗi tháng và không tính phí của thẻ tín dụng (đã được tính trong 30% mà Apple lấy)

 

* Tóm lại:

+ Có 4 thể loại của In-App Purchase mà bạn có thể bán:

– Nội dung (Content)

– Chức năng (Functionality)

– Dịch vụ (Services)

– Thuê bao (Subscriptions)

+ Có 5 loại mà In-App Purchase phải xác định rõ:

– Tiêu hao (Consumables)

– Không tiêu hao (Non-Consumables)

– Thuê bao tự động (Auto-Renewable Subscriptions)

– Thuê bao miễn phí (Free Subscriptions)

– Thuê bao định kì (Non-Renewable Subscriptions)

* Sau đây là những lưu ý khi bạn thiết kế In-App Purchase trong ứng dụng của bạn:

– Các In-App Purchase chỉ được cung cấp trong ứng dụng hay game của chính bạn. Không sử dụng các các đồ vật hay dịch vụ thực tế (real-world goods and services)

– Đối với các In-App Purchase (trừ loại tiêu hao ra), bạn phải có biện pháp để những In-App Purchase này có tác dụng với tất các các thiết bị của người sử dụng đó (Ví dụ: Một người đã mua chức năng chỉnh hính trong ứng dụng của bạn trên Ipod thì vẫn có thể sử dụng được chức năng này trên Iphone của họ)

– Bạn không được đưa ra những vật phẩm làm các đơn vị tiền tệ trung gian để mua bán vì Apple muốn các người dùng xác định rõ những hàng hóa hay dịch vụ mà họ có thể mua một cách rõ ràng).

* Nói đơn giản, những mặt hàng của bạn phải có sẵn trong ứng dụng hay game trước và được Apple duyệt qua trước khi được bày bán. Ví dụ, bạn muốn bán các album ảnh thì bạn phải tạo ra các album ảnh này trong ứng dụng và được Apple cấp phép để bán. Bạn không thể đưa ra một danh sách trên website và dùng một đơn vị tiền tệ trung gian để mua bán những album đó. Một danh sách những vật phẩm số tùy chỉnh là không được phép.

– Những nội dung bạn cung cấp không đươc chứa hay liên quan đến khiêu dâm hay, đả kích, làm tổn hại với người khác hay đánh bài ăn tiền (tuy nhiên giả lập đánh bài thì có thể được chấp nhận)

– Các In-App Purchase không thể chia sẻ lẫn nhau giữa các ứng dụng hay các hệ máy khác nhau.

 

  1. Nội dung chính:
  2. Những điều kiện để làm việc với In-App Purchase:

– Bạn cần phải có account phát triển của Apple vì bạn bắt buộc phải tạo In-App Purchase trên server để có thể kết nối và thực hiện giao dịch về tiền bạc

– Chương trình/ Ứng dụng phải được tạo ra trước trên Itune Connection sau đó mới có thể thêm các phần về In-App Purchase.

* Account test có 2 chức năng:

– Thử nghiệm những game chúng ta đang muốn

– Chạy những ứng dụng Ingame Purchase để test

 

* Lưu ý khi làm việc với In-App Purchase:

 

2. Các bước thực hiện:

– Đầu tiên phải lên Development tạo một chương trình, sau đó vào phần Manage In-App Purchase để tạo một In-App Purchase. Đây là quá trình tạo một In-App Purchase

– Để chạy được chương trình ta cần phải có một account test để thử nghiệm tính năng của chương trình này bằng cách vào Ingame Purchase để add một account test.

 

– Mã nguồn cho việc chạy một ingame purchase là

– Nếu không bạn có thể dùng thư viện sau đây để chạy In-App Purchase

 

  1. Kết luận:

– Đây là chương trình để thử nghiệm

– Chúc vui vẻ với ingame purchase

Advertisements

Tagged: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: