Đưa AppFlood vào trong ứng dụng

I. Lời nói đầu:

– Những mạng quảng cáo giờ đây đã gần như hoàn chỉnh, họ không cần những nhà phát triển độc lập những người đem lại sức mạnh cho mạng của họ nữa. Điển hình như Admob, lợi nhuận đã giảm hơn 3 lần so với năm trước, những thuật toán và những tính toán hoàn toàn giúp ỡ cho những game hay những hãng lớn mà bỏ qua những hãng nhỏ hay những người đơn lẻ. iAd chỉ chú trọng đến những nước đã phát triển như Mỹ, Canada, Úc. 

– Những hãng mới như Revmob thì gian lận với những nước nhỏ do những nước như Việt Nam không có tiếng nói với những nước như họ. 

– AppFlood là một hãng mới và đáng để thử do chỉ phụ thuộc vào hiệu quả của chương trình chứ không phải chỉ hiển thị. Việc một ứng dụng được người sử dụng cài vào máy của họ thông qua chúng ta có thể lên tới 1 $ trong khi những người chơi không hề mất gì. 

– Ngoài ra với thời gian trả tiền có thể nói khó có hãng nào cạnh tranh được (96 h sau khi request), AppFlood là một điểm đến hấp dẫn cho những lập trình viên nhỏ lẻ như chúng ta. Bên cạnh đó, AppFlood còn có hệ thống chia sẽ băng thông nghĩa là bạn giới thiệu người khác download thì bạn cũng có được lượt download từ họ.

II. Những bước chuẩn bị để thêm SDK vào ứng dụng:

1. Thêm những framework sau đây vào ứng dụng:

  • libz.dylib
  • Security.framework
  • MobileCoreServices.framework
  • Foundation.framework
  • UIKit.framework
  • CoreGraphics.framework
  • QuartzCore.framework
  • AdSupport.framework (chuyển framework này về optional)

2. Vào trong Setting của Project:

Link Binary With Librarie: Thêm -ObjC

3. Thêm SDK của AppFlood vào trong ứng dụng

Bao gồm file  AppFlood.h 

và file library .a

III. Phần Code:

#import “AppFlood.h”

=> Vào đầu chương trình

[AppFlood initializeWithId:@”cFscPCwdj74ViRv” key:@”wsOkmUKj159L503c224d” adType: APPFLOOD_AD_ALL];

=> Khởi tạo AppFlood với ID và key nằm trong Dashboard.

+ Chúng ta đã hoàn tất việc đưa SDK của AppFlood vào trong chương trình. Tuy nhiên chúng ta cần chọn loại quảng cáo vào trong chương trình.

Có 4 loại quảng cáo mà Appflood đề xuất cho chúng ta.

1. Full Screen:

[AppFlood showFullscreen];

2. More Games Panel:

[AppFlood showPanel:APPFLOOD_PANEL_TOP];

3. OfferWall:

[AppFlood showOfferWall: APPFLOOD_PANEL_TOP];

4. Interstitial:

[AppFlood showInterstitial];

Advertisements

Tagged: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: