About Me

* Lập trình viên Huygamer viết chương trình về C#, PHP.
– Iphone Programming: Object C
– Chương trình Iphone của LapKan
– Hỗ trợ liên lạc qua Yahoo

– Liên hệ (Mail) qua Gmail
* YH: huygamer@yahoo.com

* Gmail: nguyenngoch@gmail.com
* Skype: huygamer
* Blog: huygamer.worldpress.com

* Thông tin chung:

-Đang phát triển phần mềm/game IOS

* Ref:

Product: LapKan Company Product (LK)
Coder: Huygamer
Blog: huygamer.wordpress.com

StartApp Ref: http://startapp.com/rfp3ukd

Hide My Ass Ref: HideMyAss.com

Advertisements

2 thoughts on “About Me

  1. Hoang Trong December 31, 2014 at 5:31 pm Reply

    You are really good, thanks very much

  2. Hoang Trong January 1, 2015 at 1:54 am Reply

    làm sao để chạy VMWare Workstation trên win 32bit hả bạn?? máy mình không được phép cài lên 64 bit, chán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: