Công cụ

Những dịch vụ trực tuyến giờ đây rất mạnh mẽ và dễ dàng sử dụng. Sau đây là một số trang web cần thiết cho những người dùng bình thường:

* Cắt hình trực tuyến:

* Làm việc với PDF:

         + Chỉnh sửa PDF: http://www.pdfescape.com

         + Chuyển file PDF thành doc:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: