Ebook lập trình

Các ebook dành cho lập trình là không thể thiếu cho các người tự học lẫn những người muốn nâng cao trình độ của bản thân. Ở đây, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết nên đọc những sách nào để hoàn tất định hướng của bạn:
* Đầu tiên là mảng cơ bản:

+ Beginning iOS 5 Development:

http://www.apress.com/9781430236054

 BeginningIOS5Development

* Sách về game:

+ Beginning iOS 5 Games Development

http://www.apress.com/9781430237105

BeginningIOS5GameDevelopment

+ Cocos2d 2

http://www.apress.com/9781430244165

Cocos2d2Img

* Những trang có thể tìm eBook khá hay:

http://wowebook.net/

http://it-ebooks.info

http://morebook.vn/

 

https://itunes.apple.com/us/app/iad-gallery/id424733624?mt=8

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: