LapKan Game

* List of all LapKan Products:

I. Tiny Sea – Wonderful undersea world:

Download link: View on App Store

– Game for you to build a tiny sea with fish and tree under the sea

 

II. Picking Frenzy:

Download link: View on App Store for iPad

Download link: View on App Store for iPhone

– Simple game for relax, you just need to touch on the side have more or equal button if they have same number.

 

III. Bartender – The perfect cocktail:

Download link: View on App Store

– You will get a lot of information about wine and play a funny game

 

 

1. Description:
– Hitting Me is a simple game that can help you spend your time to have fun. The only goal is get more score when hitting star. It is the fun game for playing with friend or your family.
– There are 3 mode in this game:
* Classic Mode: for playing normal, get all star before the big one.
* Crazy Mode: Hitting star like crazy.
* Zen Mode: You will play forever. If you get the bomb, you will lose some point.

2. Guide Line:
– There are 3 mode for this game:
* Classic Mode: You need to get all the valuable item before you get the finishing item (Star). If you get Star, you will get another set that will appear and a bomb on the screen. Moreover, it divide to the stage and if you get the goal score, your time will increase 60 sec.
* Crazy Mode: Help you try “Hitting Me” in a special more that crazy
* Zen Mode: Game that help you relax, there are nothing harmful in this game. You just click and click. Your score will be saved and increase each time you play this.


* Link: https://itunes.apple.com/vn/app/hitting-me/id595382467?l=vi&mt=8

* Version for Iphone: https://itunes.apple.com/tw/app/id604698993?mt=8

* Phần tiếng Việt: (Vietnamese)
– Đây là game đầu tay của mình mới được up lên AppStore. Lúc trước có viết ứng dụng mà cảm thấy không thích cho lắm nên chuyển qua làm game thì thấy hứng thú hơn nhiều.
– Game mới lên nên còn nhiều sai sót và không nhiều tính năng nhưng ý tưởng còn rất nhiều nên sẽ nâng cấp về sau. Dự tính 2 tuần sẽ có bản nâng cấp các tính năng.
– Các bạn có ý kiến gì giúp nâng cấp thì comment lại nhé ^.^
* Giới thiệu:
Game Hitting Me có 3 chế độ chơi:
– Classic Mode: Bạn ăn các ngôi sao nhỏ trước khi ăn ngôi sao lớn (Ngôi sao nhỏ điểm cao hơn trong khi ngôi sao lớn chỉ tính 1 điểm)
– Crazy Mode: Bạn ăn càng nhiều càng tốt. Số lượng sao tăng dần sau mỗi lần ăn hết
– Zen Mode: Chế độ chơi vô hạn. Có tính tích lũy, có thể chơi từ ngày này qua ngày khác

* Những phần mới cho bản nâng cấp: (dành cho phiên bản trên Iphone)

– Hệ thống Leaderboard để ghi lại những điểm số cao mà những người chơi đã đạt được

– Hệ thống Achievement ghi lại những thành tích của người chơi

– Hệ thống Item Bonus hỗ trợ người chơi trong việc ghi điểm số cao hơn

– Hệ thống Ingame Purchase để có thể đi đường tắt trong game bằng việc sử dụng tiền thật trong game.

* Dự tính các nâng cấp:
– Tính giờ cho Crazy Mode
– Dùng Game Kit để thêm phần High Score và Achievement (Hệ thống thành tích)

* Link: https://itunes.apple.com/vn/app/hitting-me/id595382467?l=vi&mt=8

* Phiên bản dành cho Iphone: https://itunes.apple.com/tw/app/id604698993?mt=8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: