Những hướng dẫn hay về viết game với Sprite Kit

1. Game Mega Jump được làm lại với sprite kit cực kì đơn giản và dễ dàng:

http://www.raywenderlich.com/63229/make-game-like-mega-jump-spritekit-part-12

 

 

2. Tạo một sprite mềm

http://hub.ae/blog/2014/03/26/soft-body-physics-jellyusing-spritekit/

 

 

3. Làm việc với Shape:

http://sartak.org/2014/03/skshapenode-you-are-dead-to-me.html

 

4. Làm việc với đa cảm biến trong Sprite Kit:

https://github.com/Tistorm/MultiTouchSpriteKit

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: